РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Иванка Баева: Младежите са нашите традиции, вяра, наследство!

Днес моето послание за 24 април - Международния ден на младежката солидарност и Световен ден на побратимените градове има за цел да напомни на всички нас, жители на област Габрово, за нашия призив към света. Младежите са част от нас! Младежите са нашето лице пред света! Младежите са нашите традиции, вяра, наследство! Посланието ми е насочено към родителите, семействата, към всички образователни и възпитателни структури, както и към отговорниците в различните сфери на социалния, религиозния, политическия, културния и информационния живот. Загрижеността и вниманието към света на младите, умението за вслушване в тях, са не само възможност, а първостепенна задача и дълг на цялото общество, за да се построи бъдеще на солидарност, справедливост и мир.

Чест и дълг е за мен да продължа инициативата подета под моя егида за борба с наркотиците, за агресията, която съществува не само в училище, на улицата, а и в семействата, за да дадем пример и познание на младите, за да отворим вратите на един смирен и по-добър свят!

За всички е ясно, че много от проблемите на младите хора, свързани с устройването им с жилища, създаването на подходящи работни места, предоставянето на удобни и качествени услуги по отглеждането и възпитанието на децата им, създаването на удобна и естетична среда за отдих и развлечения, са от компетенциите на местните власти. Решаването на тези проблеми ще бъде значително по-ефективно, ако младите хора активно участват в този процес. Партньорството между представители на местните и регионални власти и младежката общност трябва да стане гарант за решаването на техните проблеми.

Всичко това са едни от важните приоритети за бъдещето развитие, както на областта ни, така и страната ни, и обуславят необходимостта от дългосрочна младежка политика в региона.

Пълноценното участие в живота на областта е гаранция за ефективна социална интеграция на младите хора. Убедена съм, че ако те, заедно със своите приятели, потърсят начин да повлияят върху вземането на решения по предизвикателствата, пред които се изправят, то ежедневието ще бъде по-интересно, по-красиво и средата, в която живеят ще бъде не враждебна, а прекрасна и полезна.

Чрез обсъждането на проблемите и предприемането на действия съвместно с младите хора, а не просто за тях, всички ние-представителите на местната и държавна власт ще им помогнем да станат пълноценни граждани на своята община, област, страна.

Важно е младото общество да срещне нужното разбиране и внимание във всички слоеве, да поставим едни здрави основи, за да се изгради то сплотено. Необходимо е да приемем каузата, да им покажем, бъдейки съпричастни. А след време и днес ще се убедим сами колко е необходима младежката солидарност, дори само за да задържи в ръцете си бялата лястовица на Йовков. Така нашата малка държава, ще показва едно по-добро, по-солидарно младежко общество!