РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

23 заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора" бяха одобрени от Комисията по заетост

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие в област Габрово разгледа и одобри подадените от работодатели заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР) 2014-2020 г.

Заседанието се ръководи от заместник областния управител Ивелина Петрова, а преди да се премине към одобряване на подадените заявки, членовете на Комисията бяха информирани от директора на Бюрото по труда Лена Енева за процедурата по схемата.

Комисията одобри 23 заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора", която дава възможност за разкриване на работни места за младежи на възраст до 29 години. За област Габрово е определено финансиране на обща стойност 478244,65 лева.

В периода от 28.02.2017 г. до 15.03.2017 г всеки работодател можеше да подаде в бюрата по труда заявка за разкриване на свободни работни места, съобразно своите потребности.

На този етап от изпълнението на схемите, безработните лица одобрени от работодателите имат възможност да преминат професионално обучение или обучение за придобиване на ключова компетентност. Максималният брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на 1 работодател, е десет.

За да се гарантират справедливи условия при кандидатстването, набраните заявки се разглеждат и оценяват от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена от Министъра на труда и социалната политика Методика за оценка на заявки от работодатели. Именно тя стана обект на сериозна дискусия от страна на членовете на комисията, които решиха в двуседмичен срок да изготвят своите предложения и препоръки и да ги коментират отново в Комисията по заетостта.