РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният управител Иванка Баева наблюдава пълномащабно оперативно - тактическо учение на тема "Ликвидиране на последствията от възникнала бедствена ситуация на територията на община Габрово в резултат на земетресение"

Областният управител Иванка Баева наблюдава пълномащабно оперативно - тактическо учение на тема "Ликвидиране на последствията от възникнала бедствена ситуация на територията на община Габрово в резултат на земетресение", организирано от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Габрово. На учението присъства Добромир Тонков от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, директорите на дирекциите Велико Търново, Плевен, Ловеч.

В учението взеха участие представители от всички основни съставни части на Единната спасителна система от областта - Областна дирекция на МВР - Габрово, Регионална дирекция ПБЗН - Габрово, Център за спешна медицинска помощ - Габрово и Български червен кръст, както и доброволните формирования на Община Габрово и Община Севлиево.

Действията се проведоха на територията на Пречиствателна станция за отпадни води – Габрово, където беше демонстрирано ликвидиране на химическа авария, издирване и спасяване на затрупани хора в разрушена сграда и неутрализиране на извършители на криминални престъпления по време на бедствие. Демонстрирано беше как се справят специализираните екипи със спасяване на пострадали в затиснат автомобил - разрязване на предното стъкло и вратите и оказване на първа помощ на пострадалите. Втората част от дейностите се проведоха на територията на язовир "Синкевица" - гр. Габрово, където бяха показани действия по спасяване на хора от залята къща, изграждане на защитна дига на брега на водоем, издирване на изчезнал рибар от водолазен екип и накрая контролирано изпускане на вода от язовир до безопасно ниво, посредством помпи с голям капацитет.

Снимки от учението може да разгледате тук