РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Габрово домакинства информационна среща за иновативни програми и решения

Представители на Министерството на икономиката проведоха работна среща, по време на която да информират регионални образователни и бизнес общности за напредъка по изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020.

Това са регулярни срещи в цялата страна, на които се представя напредъка по изпълнение на стратегията, насоките за интелигентна специализация и свързаната с тях научна инфраструктура и Стратегия за научни изследвания. Областният управител приветства участниците в информационния ден и сподели, че е добре да познаваме новостите за внедряване на иновативни програми и решения, които са от изключително значение за развитието на икономиката по региони и на национално ниво. Баева изрази увереност, че новостите от тази среща ще обогатят познанията на всички присъстващи и ще могат да ги приложат на практика.

По време на срещата бяха представени и резултатите по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, регионални анализи за планиране, резултатите по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ и възможностите на програма „Хоризонт 2020“ за регионални власти и бизнес структури.