РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Работна среща за Шипченските тържества

Представители на организационния комитет, който инициира Международен младежки туристически поход с каяци бяха на работна среща в Областната администрация. Поводът е участието на руска група младежи от похода в Националното честване Шипченска епопея. Областният управител Иванка Баева приветства срещата и сподели, че се радва в програмата на тържествата да бъдат включвани все повече деца и младежи не само от нашата страна. Заедно с тях и представителите на община Габрово бяха обсъдени организационни въпроси по програмата на честванията. Съгласуван беше маршрутът на групата, която от 24 август ще бъде в нашия регион, както и възможността младежи от Габрово да направят лагер-среща с гостите.

Основната цел на Международния младежки туристически поход с каяци е да се възпитават младите хора в историческо познаване, родолюбие и задружност между славянските народи. Да се формира у тях позитивен образ към всяка страна участничка в похода и  към нейните граждани чрез атрактивна, реална и забавна форма на общуване и контакти между децата от страните в чест на 140 – та годишнина от Шипченската епопея.