РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Жители на с.Петко Славейково споделиха свои проблеми пред ръководството на Областната администрация

Инфраструктурни въпроси и междуличностни конфликти бяха основните проблеми, които жителите на с. Петко Славейков споделиха по време на изнесения приемен ден на областния управител Иванка Баева и заместничката й – Ивелина Петрова. Той се организира с оглед невъзможността на възрастни хора от селата да пътуват до Габрово, които желаят да се срещнат с ръководството на Областната администрация. Според Иванка Баева това е една добра практика, за да може областният управител да е близо до хората и да познава най-добре техните проблеми. След приемната Баева сподели, че прави впечатление отново, че дейността и правомощията на администрацията не се познават напълно от хората и те отнасят въпроси извън сферата на дейност на експертите в институцията, и допълни, че на всеки от посетителите се е постарала да помогне според компетентностите си. Областният и заместник областният управител разговаряха и със секретаря на кметството.