РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният управител проведе среща със заместник-председателя на Българската стопанска камара

Областният управител Невена Петкова проведе среща със заместник-председателя на Българската стопанска камара Маргарита Попова. В срещата участваха още зам.-главният секретар на БСК, представители на камарата на регионално ниво, заместник областният управител, главният юрисконсулт, както и главният експерт „Регионално развитие“ в Областната администрация. Целта на посещението на Маргарита Попова е да се запознае на място с проблемите на бизнеса. „Габрово е индустриален център, а бизнесът в региона е добре развит, затова се радвам, че сте избрали имено област Габрово за своята първа визита“ – подчерта областният управител Невена Петкова. „Най-важното нещо е подкрепата за хората, които правят бизнес. Те заслужават изключително уважение, защото ако не са те, държава няма да има.“ – сподели в разговора заместник-председателят на Българската стопанска камара. Тя представи екипа на Стопанската камара, които са на местно ниво и изказа комплименти за тяхната работа. От своя страна от Областната администрация споделиха своите впечатления от работата си с камарата и изразиха увереност, че и занапред двете институции ще си сътрудничат така добре. Участниците в срещата разговаряха по различни въпроси, които засягат социално-икономическото развитие на региона.