РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Дирекция „Вероизповедания“ отпуска 48 000 лв за ремонт на 7 църкви от региона, областният управител изпрати мотивирано искане за финансиране и на новостроящия се храм в кв. Младост, Габрово

48 000 лв са отпуснати за финансиране на неотложни ремонтни дейности за църкви от област Габрово. Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет одобри проектите за църквите в селата Гъбене, Царева ливада, Агатово, Горна Росица, Кръвеник, Крушево и Плачковци. Предвидените суми са между 4000 лв и 10 000 лв.

По този повод областният управител Невена Петкова изпрати мотивирано искане за финансиране на новоизграждащия се на територията на Община Габрово храм „Св.св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“, с което категорично заявява своята подкрепа за осигуряване на финансови средства за продължаване на строежа му.

В писмо до дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет Невена Петкова излага хронологията на събитията около строящия се храм – от идеята за неговото издигане до стартиралите строителни дейности през 2016 година, което става възможно благодарение на събрани дарения. Отпускането на финансиране от Дирекция „Вероизповедания“ би осигурило нужното време за събиране на нови дарения от общността, счита областният управител и допълва, че по този начин ще се избегне „замразяването“ на строителните дейности и ще се заяви участието на държавата в процеса по съхраняване духовните устои на българите. „От изключителна важност е да бъде осигурена непрекъснатост на строителния процес, за да не бъде компрометирано вече съграденото. От друга страна, видимите резултати от строежа ще мотивират гражданите да продължат да даряват и оказват подкрепа.“ – категорична е Невена Петкова. Тя изразява увереност, че ще бъде оказана подкрепа за габровския храм при разглеждане на заявленията за финансиране на сесията през м. юни 2017г.