РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Заседание на Областна епизоотична комисия – Габрово

Заседание  на Областна епизоотична комисия – Габрово

На 14 януари 2011 г./петък/ от 13.30 часа в заседателната зала на Областна администрация ще се проведе заседание на Областната епизоотична комисия при следния дневен ред:

1. Запознаване с епизоотичната обстановка ,  във  връзка с възникналото огнище на ШАП в с. Кости, обл. Бургас и наложените превантивни мерки със заповеди: № РД 11- 26/10.01.2011г. и № РД 11-11/06.01.2011г   на Генералният директор на НВМС

Д-р Светослав Спасов

Директор РВМС

2.  Кратко описание на болестта и общи мерки за профилактика и  биосигурност на животновъдните обекти.

Д-р Георги Гинев

н-к отдел “ЗЖ”

3. Проекторешения за повишаване готовноста за предотвратявяне  проникването на заболяването,  своевременното констатиране,  ограничаването  и ликвидирането  на огнище от Шап по чивтокопитните животни   на територията на областта.

Г-н Пламен Недков

Зам. Областен  управител

4.   Разни.