РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Облекчават се ограничителните мерки срещу разпространението на шап

Облекчават се ограничителните мерки срещу разпространението на шап

Облекчават се ограничителните мерки срещу разпространението на шап в областите Варна, Шумен, Ямбол, Сливен, Хасково и Кърджали. Това съобщи зам.министърът на земеделието и храните Цветан Димитров след участието си в заседание на Постоянния комитет  по хранителна верига и здравеопазване на животните (ПКХВЗЖ) към Главна дирекция „Здравеопазване и потребители” на Европейската комисия. С решението на комитета, взето късно вчера се разрешава свободното движение на живи животни – говеда, овце, кози и свине за клане, но само в рамките  на ограничителната зона, т.е. областите Варна, Шумен, Ямбол, Сливен, Хасково и Кърджали. Ограниченията в област Бургас остават, като изключение се прави само за движението на свине от свинекомплекси с въведени мерки за биосигурност, които ще могат да се придвижват извън Бургаска област, но само до Варна, Шумен, Ямбол, Сливен, Хасково и Кърджали.

Европейската комисия оцени усилията на България по отношение на предприетите действия и рестриктивните мерки ще засегнат само някои области, а не цялата страна, посочи г-н Димитров. Той поясни, че след вчерашното решение фермерите от 6-те области в ограничителната зона ще могат да продават суровината и продукцията си само в тази зона, но преработвателните предприятия от тези райони ще могат да търгуват в цялата страна.

На заседанието на Комитета българската делегация представи актуална информация за предприетите мерки срещу заболяването шап. Докладвано бе, че са взети проби от животните от населените места на границата с Турция към вътрешността на страната, като единствено в с. Кости към момента има положителни резултати. Там е започнало ликвидиране на животните.

Зам.министър Димитров повдигна и въпроса за съфинансирането на обезщетенията от Комисията за тази болест съгласно Решение 2009/470/ЕС. Представителите на ЕК отговориха, че след като животните бъдат умъртвени и се извърши оценка на разходите, която трябва да  бъде реалистична, те ще решат каква част ще се компенсира от тях. Съгласно Решението компенсацията е 60%, но същата може да се завиши, ако се представят доказателства.  Д-р Димитров увери Комисията, че в България се прави всичко възможно, за да се реши проблемът със заболяването във възможно най-кратък срок.

Двете страни се договориха, че в началото на следващата седмица ще се проведе техническа мисия в България от експерти от ЕК във връзка с заболяването шап по животните и евентуалните следващи действия.