РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

МРРБ очаква от Асоциациите по ВиК предложения за промяна в законодателството по отношение на ВиК отрасъла

altОбластният управител Невена Петкова участва в среща, инициирана от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова с областните управители, в качеството им на председатели на асоциациите по ВиК. На нея бяха дадени указания по конкретни казуси и бяха коментирани основни въпроси и предизвикателства пред реализирането на приоритетите в отрасъла. На какъв етап от изпълнението е заявеното намерение от страна на министерството за ползване на консултантска и правна помощ за съответните дейности касаещи ВиК – сектора и какво се случва с активите след направената консолидация на ВиК дружествата на съответната територия са въпросите отправени от областният управител на Габрово. В тази връзка е обсъдена и възможност за работна среща в Габрово с кметовете на общините и заместник – министър Малина Крумова. Според нея към момента „сме достигнали такъв етап на изпълнение на реформата, който изисква активни действия както от страна на държавата, така и на Асоциациите по ВиК“.

От страна на министерството е предложено асоциациите по ВиК да дадат предложения за промяна в законодателството по отношение на ВиК отрасъла с цел оптимизиране на прилагането му. „Отворени сме за Вашите предложения, за улесняване дейността, както на самите асоциации, така и във връзка с администриране на процесите“, заяви зам.-министър Крумова по време на срещата. Вървим в посока консолидация, стратегическо планиране на инвестициите, ефективност при изграждането им и предоставяне на ВиК услуги с добро качество, подчерта тя. Ние сме на етап, в който се прилагат текстове на закона, стоящи в основата на реформата. Вече има практика, тя е при Вас. Разчитаме на Вашата обратна връзка, за да подобрим процеса, да го направим по-ефективен и адекватно да отговорим на законовите пропуски. Процесът зависи от вече изградения практически опит и желанието на всички участници. Разчитам на активност, идеи и предложения от Ваша страна, каза още заместник-министърът.