РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният управител участва в заседание във връзка с Административната реформа и намаляването на тежестта за бизнес и граждани

Областният управител Невена Петкова участва в работна среща, инициирана от вицепремиера и председател на Съвета за административна реформа Томислав Дончев с представители на областните администрации, Националното сдружение на общините и Върховната административна прокуратура. Там тя представи предложения за оптимизиране на административните услуги, извършвани от областните администрации. За 12 от тях Петкова предлага да се въведе служебно начало, а именно част от документите, които са необходими за извършване на съответната административна услуга, да се събират по служебен път от администрацията, която ги издава. Две от административните услуги областният управител на Габрово предложи да се предоставят в друг вид и в тази връзка са предложени и нормативни промени.

По време на срещата стана ясно, че е изготвен и приет методически документ в помощ на областните управители, за да се подпомага контролната им дейност по отношение на законосъобразността на актовете на общинските съвети като част от мерките за подобряване и оптимизиране на услугите за гражданите и бизнеса.

Предстои Съветът за административна реформа да одобри модел за стандартизиране и унифициране на предоставяните от областните администрации услуги чрез уеднаквяване на наименования на услуги и документи, на процедури, образци и срокове за извършване на услугите.

„Административната реформа е комплексно усилие, което изисква комплексен подход. Задачата ни е голяма и тя не може да бъде изпълнена със сепаративни действия в отделните администрации“- заяви Томислав Дончев в подкрепа на решението в разговора с областните управители да участват всички въвлечени страни.

До месец септември нарочна работна група с представители на централната администрация и областните управители ще анализира предложенията и ще подготви условията за тяхното прилагане в действие.