РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Възстановено е движението на ППС по път III - 4404 "Габрово-Трънито-Дебел дял-Музга-Гъбене"

Със Заповед № РД-11-37/03.08.2017 г. на Директора на Областно пътно управление-Габрово г-н Деян Георгиев е възстановено движението на пътни превозни средства по път III-4404 "Габрово-Трънито-Дебел дял-Музга-Гъбене" в участъка от км 10+151 (разклон за почивна станция Люляците) до км 13+807 (начало на с.Дебел дял).