РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният управител се срещна с кметския наместник на с. Скалско

Подписка в подкрепа на искане за ремонт на пътя в района на Кариерата за инертни материали „Чериковец“ и асфалтова база на фирма „Димас“, сигнализация на опасните участъци и проверка за обхвата и правилата на работа на собствениците на кариерата беше предадена днес на областния управител Невена Петкова от кметския наместник на с. Скалско Стефан Иванов. Мотивите за това са напълно разрушената и на места липсваща асфалтова настилка, ограничаващите видимостта храсти и дървета, липсата на пътни обозначения и сигнализация и постоянно преминаващи тежкотоварни камиони на фирмата. Хората са притеснени, че районът, който е част от НАТУРА 2000 и е активен туристически маршрут представлява вече сериозна опасност за преминаващите. Областният управител се ангажира със случая и обясни, че още предходната седмица заместник областният управител Мария Пенева заедно с директора на ОПУ– Габрово инж. Деян Георгиев са направили оглед на място. Обсъдена е възможността за подобряване на участъка, който е част от републиканската пътна мрежа. Мария Пенева, която присъства на срещата каза още, че тази подписка ще бъде приложена към искането за отпускане на средства от Агенция“ Пътна инфраструктура“ и очаква през октомври да се реализират дейностите, с които да се подобри състоянието на посочения участък.