РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Министър Томислав Дончев запозна еврокомисар Алгирдас Шемета с концепцията за промени в ЗОП

Министърът по управление на средствата от ЕС  Томислав Дончев се срещна с еврокомисаря за данъчно облагане и митнически съюз, одит и борба с измамите Алгирдас Шемета. По време на срещата министър Дончев запозна своя гост  с приетата преди няколко месеца методика за финансови корекции при използването на еврофондовете и с одобрената от Министерския съвет преди дни  концепция за промени в Закона за обществените поръчки.

Комисар Алгирдас Шемета изрази задоволство от доброто  сътрудничество на страната ни  с  ОЛАФ и ефективната комуникация между българското правителство и ЕК  по отношение на  оползотворяването на средствата от ЕС.  Еврокомисарят напомни да се учим от грешките си по програма САПАРД, за да не се повтори с еврофондовете горчивият опит от предприсъединителния инструмент.