РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Изложба за Нестор Марков беше открита в НМО

Областният управител Невена Петкова и заместника й Мария Пенева присъстваха на откриването на юбилейна фотодокументална изложба за Нестор Марков, която гостува в Национален музей на образованието.

Изложбата представи авторът на идейния проект Мария Ловджиева, а проф. Мария Младенова разказа за живота и делото на възрожденския просветител. Нестор Марков е сред най-изявените културни дейци през последните десетилетия на Възраждането. Оставя богато книжовно наследство - учебници, речници, десетки статии с публицистичен, естествено-научен и мемоарен характер в периодичния печат. Лексикографското му дело е сериозен принос за развитието на българската национална култура. Преподава в Главното мъжко Габровско училище от 1873 до 1876 година, период, в който то се изгражда като общонационално и най-значимо училище в българските земи. Учителства с Райчо Каролев, Иван Гюзелев, Цани Гинчев, Петър Генчев, Андрей Манолов. По време на Априлското въстание е арестуван заедно с габровските учители, обвинени в подстрекателство.

Изложбата е придружена с оригинални материали от фонда на Националния музей на образованието – учебници на Нестор Марков по френски и турски език, аритметика; възрожденски периодични издания с негови дописки; документални свидетелства за учителския му период в Габрово.

Проектът е реализиран миналата година по повод 180 години от рождението на Нестор Марков със съдействието на Националната библиотека, БАН, регионалните музеи в Хасково и Плевен, Българско лексикографско дружество, Съюза на математиците в България.