РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Изложба по повод Международния ден на белия бастун ще бъде открита в Габрово на 13 октомври

Областният управител Невена Петкова ще открие изложба от уникални изделия на приложно изкуство по повод Международния ден на белия бастун, който се отбелязва на 15 октомври. През изминалата седмица Невена Петкова и нейният заместник Мария Пенева участваха в среща на незрящи млади хора от седем Балкански страни, по време на която бяха коментирани добри практики от държавите по отношение на заетост на хора с увреждания, законодателни промени и др. По този повод председателят на регионалната организация на слепите в Габрово изпрати благодарствен адрес, в който се казва: „Вашите послания за равнопоставеност и равен шанс за активно социално включване на хората със зрителни затруднения в живот на обществото изцяло съвпада с мисия на Съюза на слепите – да бъде точен коректив и надежден партньор на публичните в реализиране на държавната политика за интеграция на хората с нарушено зрение.“ Това е началото на работещо партньорство за успешна житейска, професионална и творческа реализация на хората с увреждания, смятат и двете страни.

Изложбата от ръчно изработени предмети ще бъде експонирана в Клуба на регионалната организация на слепите – Габрово и ще бъде официално открита на 13 октомври.