РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният съвет за превенция и противодействие на корупцията започва информационна кампания сред младите

Областният съвет за превенция и противодействие на корупцията /ОСППК/ започва информационна кампания сред младите. Това стана ясно по време на проведеното заседание на съвета под председателството на заместник областния управител Росен Цветков. Една от мерките, които предизвика дискусия сред членовете бе предложението за срещи с ученици и студенти, с които да се обсъждат въпроси като „Какво е корупция и как можем да й противодействаме?“ „Считам, че превантивната роля, която имаме в този съвет, трябва да започне от младите хора. Живеем в демократично общество, но все още има липса на информация в това направление.“ – заяви Росен Цветков и допълни, че най-важното е изграждането на доверие в обществото, а липсата на сигнали може да подскаже само, че то все още не вярва достатъчно на институциите. Според него трябва да се чува гласа на младите хора, които често пъти могат да дадат много по - интересни и различните мнения дори и предложения, които биха могли да се включат в работата на този съвет.

Предложението за информационните срещи беше подкрепено от всички представители на институции, които членуват в Съвета. За това се сформира и малка работна група, която ще включва председателя и секретаря на ОСППК и по един представител от РУО и ОД на МВР. Те ще подготвят темите и материалите за срещите, а резултатите ще се обсъждат по време на заседания. Ще бъдат подготвени и анкетни карти, които ще се попълват от различните институции на територията на област Габрово.