РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният управител Невена Петкова се включи в Есенната работна среща на Координационния съвет за учене през целия живот

Областният управител Невена Петкова се включи в Есенната работна среща на Координационния съвет за учене през целия живот, в рамките на Националните дни за учене през целия живот. Те се провеждат в Русе от 4 до 6 октомври 2017 г. и са част от общоевропейските усилия за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни, както и за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година.

Старт на събитието даде заместник – министъра на образованието и науката г-жа Таня Михайлова, по време на концерт-спектакъл. Връчени бяха и Годишните награди за принос в развитието на сектора за учене на възрастни за 2017 г., като областният управител на Габрово отличи заслужилия в категория „Неправителствена организация“.

В програмата е включено изложение на институциите за образование и обучение на възрастни, атрактивно представяне на придобитите умения от възрастни обучаеми по различни професии, национален форум за обсъждане на напредъка в сектора и формулиране на решения за подобряване на състоянието му, популяризиране на Eлектронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) и др.

Дните се организират в рамките на проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“, който се изпълнява от Министерството на образованието и науката с финансовата подкрепа на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+“.