РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

И в община Севлиево вече функционира Дневен център за възрастни хора с увреждания

Областният управител Невена Петкова присъства на тържествено откриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания „Добрина“ в община Севлиево. Центърът се реализира по проект по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 година, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд на обща стойност 391 128.00 лв. Водеща организация по проекта е Сдружение „Социална подкрепа и информация“, а партньор – Община Севлиево.

Дневният център в гр. Севлиево ще предоставя социална услуга, която създава условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързана с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните здравни, образователни и рехабилитационни потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти. Проектът предвижда в началото на предоставянето на услугата психолог и социален работник да проведат разговори с всеки един от потребителите на Дневния център и да бъдат изготвени индивидуални планове за работа. Въз основа на тях ще се изготви и групов план за работа.