РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Честит празник будители – вдъхновители!

На днешния светъл празник – Денят на народните будители, се обръщам към всеки един от Вас - преподаватели, изследователи, дейци на словото и културата - всеки, който в някакъв смисъл е будител, макар и времето, в което живеем да изисква будителската дейност да се проявява по коренно различен начин отколкото през Възраждането.

Историята е в учебниците, историята е в онези, които я съхраняват и предават на поколенията. Историята за народните будители, убедена съм, и най-малките познават. Затова днес, когато отбелязваме 1 ноември нека отделим минути от забързаното ни ежедневие и се замислим, кое е различното от онова „тъмно време“. Тогава, когато пробуждането е било символ на свобода, на национална идентичност, на светлина. А днес? Имаме свобода, информация, възможности… и „пробуждането на народа“ се превърна в „пробуждане на себе си“, а народните будители се превърнаха във вдъхновители. Днес, повече от всякога имаме нужда от такива хора, които да ни мотивират, провокират, вдъхновяват – пробуждат. И като че ли именно затова започнахме да ги търсим навсякъде – в училищата, читалищата, в музеите, галериите…а те…будителите – вдъхновители често пъти се оказват до нас, важното е да ги разпознаем в думите и делата. Нека общуваме повече и да помним, че всеки един от нас е будител – вдъхновител за хората, около него.

Поклон пред всички Вас, успели да пробудите и възпитате онова чувство, което ни кара да бъдем обединени пред общата кауза – да съхраним българското и да развиваме българския потенциал. Нека бъдем онези будители, от които днешното съвремие има нужда.

Пожелавам здраве, творчески устрем, вдъхновение и успехи в благородното дело, което ще ни накара да бъдем по единни в мисленето и делата си!

Честит празник будители – вдъхновители!