РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ПОС терминално устройство в Областната администрация

Гражданите и фирмите, които ползват административни услуги, предоставяни от Областна администрация - Габрово, вече могат да плащат дължимите такси и с банкова карта, чрез ПОС терминално устройство. То се намира в офиса за административно обслужване в сградата на администрацията на първия етаж. Въвеждането на устройството е с цел улесняване на гражданите, а същото е и част от мерките, предприети от Правителството за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.