РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Среща – дискусия със заместник-министъра на труда и социалната политика Султанка Петрова ще се проведе на 2 февруари

На 2 февруари, петък, Габрово ще е домакин на среща-дискусия в сферата на демографските и социалните проблеми. Събитието ще бъде открито от заместник-министъра на труда и социалната политика Султанка Петрова и областния управител на област Габрово Невена Петкова.

Програмата предвижда дискусии по теми за състоянието и тенденциите на жизненото равнище и доходите в област Габрово; ограничаване на неравенствата в обществото чрез по-високи доходи и социално-отговорен бизнес; национална политика в областта на социалната икономика и др.

Началният час на срещата е 10:30 ч. в Библиотеката на ТУ – Габрово.