РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Предложението за Държавния план – прием за учебната 2018/2019 година беше подкрепено от членовете на Постоянната комисия по заетост

855 седмокласника от областта завършват през настоящата година в училищата, предложението за държавния план-прием за учебната 2018/2019 е 40 паралелки - това стана ясно на проведеното заседание на Постоянната областна комисия по заетост към Областния съвет за развитие. Заседанието председателства заместник областният управител Мария Пенева, а началникът на Регионалното управление по образованието Георги Маринов представи пред членовете на комисията планирания прием на ученици в областта и новите паралелки. Предложени са 40 паралелки, от които преобладава делът на професионалното образование 16 към 24, по този повод коментирано беше, че областта ни има привилегията да има професии и специалности, които са търсени, както и че ограничаването на професии може да доведе до отлив на ученици към други региони. И през настоящата година се предлагат за одобрение 4 нови професии, това са „Електротехник“, „Организатор на интернет приложения" в ПГИ „Рачо Стоянов“ – Дряново, "Сътрудник социални дейности" в СУ"Максим Райкович“ - Дряново и „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт“ в ПГ "Марин Попов" – Севлиево. Предложени за подкрепа са и 2 задочни форми на обучение в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово за специалностите „Стругар“ и "Работник производство на облекло".