РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

България и Румъния договарят условията за съвместни презгранични операции за контрол на въздушното п

България и Румъния договарят условията

за съвместни презгранични операции за контрол

на въздушното пространство

 

Правителството одобри проекта на споразумение с Румъния за презгранични операции за Air Policing и упълномощи министъра на отбраната да го подпише. Това е вторият документ от подобен характер след сключването през 2010 г. на аналогично споразумение с Гърция.

Air Policing е мирновременна дейност по охрана на въздушното пространство, осъществявана в интегрираната система за ПВО на НАТО.

Проектът на споразумение регламентира основните принципи, процедури и условия за провеждане на операциите. С него се определят националните органи, които разрешават и ръководят действията на ВВС на двете държави при изпълнение на задачите. На основата на споразумението ще бъдат разписани детайлните военно-оперативни процедури по изпълнение на операциите.