РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областната комисия „Военни паметници“ проведе заседание

Областната комисия „Военни паметници“ проведе заседание под председателството на областния управител Невена Петкова. Представена беше информация за финансовото и материално осигуряване на мероприятията и ремонтите на военни паметници по програмата за честване на 100-годишнината от Първата световна война през 2018 г. Членовете на Комисията, които са и представители на общините от област Габрово направиха предложения за ремонт на паметници и през 2019 година. След направен оглед община Габрово предлага рехабилитация на Паметника на загиналите за Родината, който се намира в кв. Шумели. За Дряново се заявяват два паметника в с. Скалско и в с. Соколово. За община Трявна заявката за възстановяване е направена за две паметни плочи в с.Фъревци и в с. Белица. По време на заседанието Комисията разгледа и одобри предварителен идеен проект за новоизграждане на военен паметник в с. Руня. Предложението беше направено от председателя на НЧ „Селянин 1902“ Румен Атанасов, който е един от инициаторите на идея. Пред Комисията той сподели, че това е израз на признание и прослава, а в бъдеще казва Атанасов „ще може да да възпитаваме младите поколения в дух на родолюбие и за защита на българското“.