РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Работна среща по Механизма по обхващане и включване на деца в образователната система

В Областна администрация – Габрово се състоя работна среща по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Срещата беше свикана от областния управител Невена Петкова по инициатива на началника на РУО – Габрово Георги Маринов. Участниците, представители на общините от региона, на РД „Социално подпомагане“ и МВР, коментираха работата по това направление през изминалата година и постигнатите резултати. Начертан е график на дейностите, както и бяха обсъдени предложения за подобряване на работния процес.