РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Заседание на Областната епизоотична комисия

Болестта Африканска чума по свинете беше обсъждана днес по време на заседание на Областната епизоотична комисия. Тя бе свикана от заместник областния управител Росен Цветков. Членовете на комисията бяха запознати с информация за обстановката към момента от д-р Васил Петров от ОД „Безопасност на храните“. Болестта не е опасна за хората, но причинява огромни икономически щети. Африканската чума не може да бъде спряна, целта е да се предприемат мерки, така че да не се допусне до домашните свине. И в тази връзка д-р Петров обясни, че е изключително важно да се има информация за всички животни, отглеждани в региона, а съдействието на местната власт ще е наложително. До края на месеца ще бъдат посетени легалните ферми за свине в рамките на областта, информираха още от ОД „Безопасност на храните“. С цел предпазване и недопускане възникването и разпространението на болестта в област Габрово бяха приети мерки, изискващи извършването на постоянен ветеринарномедицински контрол по отношение спазването на мерките за биосигурност в свиневъдните обекти, незабавното информиране на обслужващия и официалния ветеринарни лекари в случай на повишена смъртност при свините, както и незабавното информиране на официалния ветеринарен лекар за всички намерени умрели диви свине, а също и при промяна на здравния статус, поведение и изменения, открити по вътрешните органи на отстреляните диви свине при първична обработка. Сред мерките, които се предвиждат още, съгласно взетите решения по време на заседанието днес, попадат и собствениците на животновъдни обекти, които трябва да въведат строги мерки за охрана и биосигурност и недопускане на външни лица в обектите. Да извършват дезинфекция на влизащите и излизащите транспортни средства. Да не се закупуват животни от нерегламентирани търговци, неидентифицирани животни и животни без придружителен документ. Комисията прие и кметовете на общини да разпоредят със заповед до кметовете на населени места да опишат всички свине отглеждани в рамките на кметствата и да предоставят за това информация на ОД „Безопасност на храните“ – Габрово. Обучени ще бъдат и ловни дружинки по отношение на разпознаване и контрол на болестта.