РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата проведе заседание

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата проведе заседание под председателството на заместник областния управител Мария Пенева. Обсъждани бяха общинските програми за подобряване на безопасността на движението по пътищата на територията на Област Габрово за 2018/2019 г; информационни кампании по темата, както и включването на училищата в различни мероприятия. От програмите на четирите общини за 2018/2019 г. става ясно, че за цитирания период се работи за предотвратяване на ПТП в населените места в две направления: от една страна поддържане, рехабилитация и изграждане на нова транспортна инфраструктура, а от друга - информираност на населението, обучителни програми за деца и ученици, свързани с безопасността на движение. Конкретно бяха коментирани и всички дейности, които ще се извършат, както и проектике, които се реализират към момента в това направление.

За периода 2018/2019 г. ОД на МВР – Габрово организира традиционните акции и кампании:„Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“; „Безопасно лято“ за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм през летните месец; „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ и Ден на превенцията; Национален конкурс „Пътен полицай на годината – 2018“; Кампания, свързана със студентския празник – 8 декември. Реализирани ще бъдат и традиционни акции с партньори и европартньори. Кампаниите на Регионалното управление по образованието – Габрово включват практически занаятия; беседи с учениците; изнасяне на актуални данни на броя на жертвите от ПТП (особено внимание се отделя на децата жертви на ПТП); представяне на учебен филм „Младата Европа”; информационни уроци за учениците – I и II клас – „Моят безопасен път до училище”; конкурси за рисунки и есе; състезание по приложно колоездене; изготвяне на презентации, информационни табла; провеждане не тренинги, беседи и дискусии в часовете по „Безопасност на движението по пътищата”, в които учениците от V, VI и VII клас ще бъдат запознати с правата и задълженията на учениците като пешеходци и участници в движението.

Зам.-областният управител Мария Пенева внесе предложение към сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Габрово, когато има констатирано ПТП и виждат липсваща вертикална или хоризонтална пътна маркировка или избояла растителност, да съобщават своевременно на компетентните органи на територията на област Габрово, както и на Председателя на областната комисия по безопасност на движението по пътищата.