РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Декларации ЗПКОНПИ

Р Е Г И С Т Ъ Р

на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

за лицата по §2, ал. 1 в Областна администрация - Габрово

 

 

по

ред

Дата

на предаване на декларацията

 

Име и фамилия

 

Длъжност

Декларация по чл.35,

ал. 1, т.1

Декларация по чл.35,

ал. 1, т.2

Декларация по чл.35,

ал. 1, т.3

Декларация по чл.35,

ал. 1, т.4

Предал служител

/подпис/

Приел служител

/подпис/

1

30.05.2018 г.

Веселина Георгиева

Мл. експерт

-

да

-

-

п

п

2

01.06.2018 г.

Мария Хубанова

Гл. експерт

-

да

-

-

п

п

3

01.06.2018 г.

Марияна Ризова

Гл. експерт

-

да

-

-

п

п

4

01.06.2018 г.

Донка Гутева

Гл. експерт

-

да

-

-

п

п

5

01.06.2018 г.

Моника Минкова

Мл. експерт

-

да

-

-

п

п

6

04.06.2018 г.

Бисер Магунски

Гл. специалист

-

да

-

-

п

п

7

05.06.2018 г.

София Димитрова

Мл. експерт

-

да

-

-

п

п

8

05.06.2018 г.

Цветомира Иванова

Гл. специалист

-

да

-

-

п

п

9

06.06.2018 г.

Валентин Станков

Гл. експерт

-

да

-

-

п

п

10

06.06.2018 г.

Николай Петров

Директор

-

да

-

-

п

п

11

06.06.2018 г.

Боянка Тишева

Ст. експерт

-

да

-

-

п

п

12

06.06.2018 г.

Ивайло Карабойков

Ст. специалист

-

да

-

-

п

п

13

06.06.2018 г.

Пламен Иванов

Ст. специалист

-

да

-

-

п

п

14

06.06.2018 г.

Юлия Колева

Гл. счетоводител

-

да

-

-

п

п

15

06.06.2018 г.

Моника Минкова

Мл. експерт

-

да

-

-

п

п

16

07.06.2018 г.

Юлия Живкова

Гл. експерт

-

да

-

-

п

п

17

07.06.2018 г.

Милена Господинова

Гл. експерт

-

да

-

-

п

п

18

07.06.2018 г.

Михаела Стоянова

Ст. експерт

-

да

-

-

п

п

19

07.06.2018 г.

Стела Колева

Ст. юрисконсулт

-

да

-

-

п

п

20

07.06.2018 г.

Биляна Големанова

Гл. юрисконсулт

-

да

-

-

п

п

21

07.06.2018 г.

Радинка Томова

Директор

-

да

-

-

п

п

22

07.06.2018 г.

Силвия Маркова

Ст. експерт

-

да

-

-

п

п