РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Заседание на Постоянната комисия по заетост

Заседание на Постоянната комисия по заетост

Утре, 25.01.2011г. (вторник) от 11,00 часа в заседателната зала на Областна администрация ще се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие.

На заседанието ще бъде обсъдено предложението на РИО – Габрово за  държавния план-прием през учебната 2011/2012г.