РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Частно практикуващите ветеринарни лекари при съмнение за заболяване да не провеждат лечение, а своевременно да уведомят общинския ветеринарен лекар

Членовете на Областната Епизоотична комисия проведоха заседание в дневния ред, на което беше включено запознаване със Заповеди на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев и писмо до всички областни управители и директори на ОДБХ относно болестта Африканска чума по свинете.

Директорът на Областната дирекция „Безопасност на храните“ - Габрово д-р Светослав Спасов запозна присъстващите с епизоотична обстановка в страната. Най-важното според него е да има достатъчно информираност на собствениците на животни особено от типа „заден двор”. Болестта се следи, но вирусът се разпространява лесно и е устойчив. Важно е при съмнение за заразено животно частно практикуващите лекари да не лекуват, а да информират общинския ветеринарен лекар, който да вземе проби.

Хубавото е, че в габровска област няма много стопани от тип „Заден двор”, в сравнение с други региони на страната. В нашата област има една индустриална ферма с 2000 животни. Д-р Спасов запозна накратко как се процедира при откриването на болестта, какви са зоните и какви мерки се предприемат за ограничаване разпространението на болестта. Решенията, които бяха взети от членовете на Комисията и следва да се изпълнят са:

1.Кметовете на общини да разпоредят със своя заповед до кметовете и кметските наместници на населени места, да запознаят собствениците отглеждащи свине в личните дворове с писмо изх. №4986 – КХ от 04.09.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев.

2.Органите на МВР своевременно да подават информация до ОДБХ при установяване на нерегламентиран транспорт на живи животни и продукти от животински произход.

3.Частно практикуващите ветеринарни лекари при съмнение за заболяване да не провеждат лечение, а своевременно да уведомят общинския ветеринарен лекар и да предприемат необходимите действия за предотвратяване разпространението на заболяването.

4.Собствениците на животновъдни обекти да засилят мерките биосигурност на обектите си, като обърнат особено внимание на фуражите от къде произхождат и извършват дезинфекция на транспортните средства, които ги доставят.