РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Днес, 31 октомври 2018 г. се проведе заседание на Областният съвет за намаляване на риска от бедствия

Днес, 31 октомври 2018 г. се проведе заседание на Областният съвет за намаляване на риска от бедствия, по време на което представители на общините и ръководителите на териториалните структури на министерства и ведомства, намиращи се на територията на областта, докладваха  готовността за осигуряване на нормални условия за работа и живот при зимни условия. Заседанието бе ръководено от областният управител Невена Петкова.

На база на представените доклади за изпълнението на задачите по зимната подготовка може да се заключи, че ръководствата на дружествата и ведомствата са положили усилия за подготовка на съответните структури за работа при зимни условия. Същите са създали организация и имат готовност за работа при усложнена зимна обстановка, както и със заповеди са актуализирани щабовете на областно и общинско ниво за действие. Регламентирани са действията за координация и взаимодействие между ОД на МВР-Габрово, РД ПБЗН - Габрово, ОПУ - Габрово, фирмите ангажирани със зимното поддържане и общинските звена.
Осигурено е финансиране на мероприятията по зимна подготовка, както и са заделени финансови средства за допълнителни разходи при необходимост от аварийно-възстановителни работи по общини.