РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Министър Красимир Вълчев: „Провокирайте всяка една община да направи такава програма за ученици“

„Провокирайте всяка една община да направи такава програма за ученици“ – това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на среща с началниците на Регионалните управление на образованието от цялата страна. Поводът за посещението им е разработената от Областна администрация и РУО – Габрово програма за допълващи дейности към кариерното ориентиране на учениците „Дойдох. Видях. Избрах!“. Тя е насочена с дейности визирани в Наредбата за приобщаващо образование. Измененията в наредбата са от декември 2018 г, приети с Постановление на Министерски съвет. Областният управител Невена Петкова представи добрият пример и как на практика се е реализирала програмата пред началниците. „Като областен управител с моя екип сме заложили амбициозната задача по прилагането на целенасочена политика в областта на кариерното ориентиране, което е необходимо условие и нашият адекватен отговор на предизвикателствата, пред които сме изправени.“ – категорична е Петкова.

Недостигът на специалисти е проблем, за чието преодоляване трябва да работим всички. Затова ранното кариерно ориентиране е много важно, посочи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Инициативата, подкрепена от институциите и реализирана съвместно с бизнеса в града, представя пред учениците възможностите за избор на професия, включително с посещения в предприятия, организации, лечебни заведения и др. Като положителна тенденция от изпълнението на програмата беше посочен засиленият интерес от страна на учениците към продължаване на обучението в различни специалности. Трябва да насочим повече деца чрез ранно кариерно ориентиране към направления във висшето образование, за които се очаква недостиг на пазара на труда, апелира министър Вълчев. Заедно с началниците на регионалните структури той обсъди възможността за разработване на програми за кариерно ориентиране на общинско ниво, които биха допринесли и за осигуряване на необходимите кадри и специалисти в съответните населени места.