РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Предложението за Държавния план – прием за учебната 2019/2020 година беше подкрепено от членовете на Постоянната комисия по заетост

867 седмокласника от областта завършват през настоящата година в училищата, предложението за Държавния план-прием за учебната 2019/2020 е 42 паралелки, а съотношението в дялове на професионално образование към профилирано е 60% към 40 % - това стана ясно на проведеното заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. Заседанието председателства заместник областният управител Мария Пенева, а началникът на Регионалното управление по образованието Георги Маринов представи пред членовете на комисията планирания прием на ученици в областта и новите паралелки.

И през настоящата година се предлагат за одобрение няколко нови професии, това са „Офис мениджър“ в Националната Априловска гимназия, „Системен програмист“ в ПМГ „Акадам. Иван Гюзелев“, новото в ПТГ „Никола Василиади“ е „Мехатроника“ – дуална форма на обучение, за ПГТ „Пенчо Семов“ се предлага една защитена нова професия „Оператор в хранително – вкусовата промишленост“; „Машинен техник“ е дуалната паралелка за ПГИ „Рачо Стоянов“ в Дряново, както и в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчвалов“ в Севлиево, две дуални паралелки има и в ПГ „Марин Попов“ „Техник – технолог в дървообработването“ и „Спедитор – логистик“. За Община Трявна се запазва профила в училищата с хуманитарни и природни науки.

„За да бъдат запълнени всички паралелки недостигат 100 деца – какво може да се направи?“ – попита риторично началникът на РУО – Габрово и допълни, че това зависи най-вече от кампанията, която ще направят училищата. Другата възможност, която би могла да се използва като представяне на професиите и даване най-добра възможност на децата за избор са дейностите по интереси, включени в Наредбата за приобщаващо образование. Маринов е категоричен, че областта ни има привилегията да е запазила професии и специалности, които са търсени, както и че ограничаването на професии може да доведе до отлив на ученици към други региони.

Обучението в професионалните гимназии на територията на областта ни е разпределено в 88 професионални паралелки в 15 професионални направления. Най-голям е делът на паралелките в направленията „Машиностроене“, „Металообработване и металургия“, „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“, „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“.

След обсъждане предложението на РУО - Габрово за Държавния план – прием за учебната 2019/2020 година беше подкрепено от членовете на Постоянната комисия по заетост.