РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Невена Петкова проведе работна среща по повод Механизма по обхват и задържане в образователната система на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст

Областният управител Невена Петкова проведе работна среща с членовете на Областния координационен център, създаден във връзка с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Според нормативните разпоредби Регионалното управление на образованието представя обобщена информация към м.май за реализираните дейности на територията на област Габрово. Обсъдена беше работата с внедрената вече Информационна система за работа по механизма /ИСРМ/, която по думите на представителя на РУО – Габрово е изключително динамична и всеки ден броят на децата и учениците, които попадат в обхвата й се променя.

В обхвата на механизма за област Габрово попадат общо 669 деца, от които 590 са в чужбина. Това провокира членовете на работната група да коментират и новия статус в системата „учащ в чужбина“, който към момента не е активен, но би улеснил изключително много работата на екипите за обхват към общините. 158 са писмата, изготвени от директорите на учебни заведения към кметовете във връзка с констатирани нарушения с цел налагане на административно наказание по чл.347 от ЗПУО. Според представителите на общините обаче тази мярка е твърде крайна и всички те предпочитат индивидуален подход за работа и съсредоточават усилията си повече към грижи за задържане на децата в училище и разговори с родителите, насочване към правна, социална или психологическа помощ, отколкото към налагане на глоби. От РЗИ – Габрово споделиха, че чрез ИСРМ правят проверки по отношение издадените медицински бележки за отсъствия и имат добра комуникация с лекарите от областта. Областният управител Невена Петкова благодари на всички, които работят по това направление и за усилията, които полагат, защото е видимо не само, че има резултат, но и че го правят отговорно и с желание.