РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Въвеждат се мерки за предотвратяване възникването на заболяването Африканска чума по свинете на територията на област Габрово

Областният управител Невена Петкова свика спешно Областната епизоотична комисия за набелязване на мерки за предотвратяване възникването на заболяването Африканска чума по свинете /АЧС/ на територията на област Габрово. Пред членовете на комисията и представителите на четирите общини от региона Невена Петкова настоя за навременни общи действия, с основната цел разясняване на жителите на област Габрово какви са рисковете от навлизането на този вирус в региона ни, какви са последиците от това да отглеждаш нерегламентирано животни, колко важно е те да бъдат купувани само от сигурни, регистрирани източници и задължително придружени с ветеринарномедицинско свидетелство. Подчертано беше многократно, че ваксина за този вирус по свинете няма, както и никаква възможност за ефективно лечение, затова е от изключителна важност осъзнаването на сериозността на проблема от хората, отглеждащи прасета от типа „заден двор“. Имено към тях ще бъдат насочени и максимални усилия за информираност.

В тази връзка и във връзка с актуалната епизоотична обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете в Република България, Комисията реши в срок до 16.07.2019 г. кметовете на общини на територията на област Габрово да организират и проведат информационна кампания. Предвидени са посещения във всички населени места от областта и раздаване на информационни материали. Предстоят съвместни проверки с МВР и местната власт на свиневъдни обекти, нерегистрирани по реда на Закона за ветеринарно медицинската дейност като особено внимание и приоритет на проверките ще бъдат обекти с животни за разплод. Кметовете на общини следва да разпоредят със заповед до кметовете на населени места да не допускат отглеждането на неидентифицирани свине в нерегистрирани обекти и обекти неотговарящи на мерките за биологична сигурност. Засилва се контролът от страна на пътна полиция за нерегламентиран превоз на живи свине. Поставени ще бъдат специални кошове за хранителни отпадъци по паркинги и места за почивка, които се използват от МПС, идващи от или през Румъния. Областната епизоотична комисия реши още собствениците на животновъдни обекти да въведат строги мерки за охраната и биосигурност и недопускане на външни лица в обектите. Служителите на Държавните горски и ловни стопанства и представителите на ловно-рибарския съюз да подават информация до Общинските Ветеринарни служби за констатирани случаи на промяна в поведението или смъртност на възприемчивите към АЧС диви свине. От всяко намерено умряло или отстреляно прасе да се вземат проби за изследване за КЧС и АЧС. При промени в органите на отстреляните животни, характерни за АЧС, незабавно да уведомят в ОДБХ Габрово. В следващите два дена ще бъдат проведени заседания на общинските епизоотични комисии, по време на които и кметовете на населени места ще бъдат запознати с въведените мерки за изпълнение.

Комисията отново апелира към всички за добросъвестност, при съмнения за наличие на болестта по дадено животно незабавно да се съобщи на официалния ветеринарен лекар, защото това е от съществено значение за ограничаване на по – нататъшното й разпространение. Своевременно да бъдат подавани сигнали на тел. 0700 122 99 за открити мъртви животни, животни в заден двор в близост до „горещи точки“ и сигнали за превоз на месо и живи животни.