РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Българските инструктори в Афганистан ще участват в Екип от старши съветници

 

Българските инструктори в Афганистан ще участват в Екип от старши съветници

Правителството измени решението си от юни м. г., с което разреши изпращането на до 65 военнослужещи за участие в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в Афганистан. От тях 10 трябваше да работят в Центъра за военно обучение в Кабул като инструктори. Поради настъпили междувременно организационни промени в Центъра, те не могат да заемат определените им длъжности.

Днешната промяна предвижда 10-те инструктори да се включат в Екип от старши съветници към Регионалния военен тренировъчен център на 205 корпус на Афганистанската национална армия (АНА), както и да се увеличи военната техника с две единици.

Задачата на екипа е да подпомага Щаба на центъра в управлението и координацията на дейностите по приемането, настаняването, храненето и комунално-битовото обслужване на обучаемите, преглед на програмите и плановете за подготовка, провеждането на контрол на учебния процес, анализ и оказване на методическа помощ.