РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Невена Петкова: "Нека бъдем добри учители за нашите деца, да бъдем заедно, да ги подкрепяме"

Скъпи ученици,

Уважаеми учители и родители,

Първият учебен ден е най - емоционалният, запомнящ се и тържествен ден от цялата учебна година. Той ни зарежда с усещането за новото начало, очаквани срещи и интересни преживявания.

Днес, близо 9800 ученици ще прекрачат прага на училищата в област Габрово. Но какво всъщност е „училището“? Ако разлистим тълковния речник ще открием: „Учебно заведение, в което учат ученици“. Не ви ли звучи малко остаряло, задължаващо и налагащо ограничения?

Училището днес не е онова учебно – възпитателно заведение, в което процесът на усвояването на знания от учебниците е едностранен. Училището днес е вдъхновение, развитие, откритие на потенциала, скрит във всеки един от нас, училището е приятелство и споделяне на опит. „Сградата, в която се помещава такова учебно заведение“ – се казва още в тълковния речник, като аз бих допълнила, каква ще бъде тя и как ще я възприеме светът – зависи само от онези, които й вдъхват живот. Много са дейностите, които държавата и местната власт реализираме, за да бъдат училищата съвременни, удобни, красиви. Но по – голямата задача и отговорност пред всички е да инвестираме в нашите деца - в тяхната образованост и умения. Това е бъдещето на всяко едно населено място, бъдещето на страната ни. Не можем да си позволим да задържим учениците със скучни и монотонни уроци. Те търсят динамика и искат да бъдат включени в процеса. Има толкова много възможности за извънкласни форми, за различни дейности по интереси, които също са знания, но поднесени по различен начин. Всичко това ни задължава да се научим да бъдем иновативни, защото времето го изисква, а то е на нашите деца.

Скъпи учениците, Вие, които днес прекрачвате прага на своето училище - пожелавам Ви свобода. Само когато човек е свободен в мислите си, само тогава може да се изкачва по стълбата на живота, която ще го отведе до желаното място. Пътят не е лесен! Понякога ще се връщате назад, ще падате, ще се отказвате и после отново ще тръгвате, но винаги гледайте нагоре към върха и светлината. Пожелавам ви да имате една прекрасна и емоционална година, в края на която да казвате с радост – това е моето училище и аз винаги ще се връщам тук…

Уважаеми преподаватели и родители, днес аз няма да поставя разлика помежду ни, защото всички ние сме учители за нашите деца. Учителят не е само педагог. Учителят е във всеки един от нас и всички ние трябва да даряваме своите знания, опит, време, да вдъхновяваме и да носим мъдрост за децата ни.

Нека бъдем добри учители за нашите деца, да бъдем заедно, да ги подкрепяме, за да могат да посрещат уверено предизвикателствата на бъдещето, вдъхновени от ярките постижения на миналото!

На добър час!

Невена Петкова

Областен управител на област Габрово