РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Правителството одобри подписването на рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничес

Правителството одобри подписването на рамково споразумение за всеобхватно партньорство

и сътрудничество между ЕС и Виетнам

Министерският съвет одобри предложение за Решение на Съвета на Европейския съюз за подписване на Рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между ЕС и Социалистическа република Виетнам.

С Рамковото споразумение значително се разширява обхватът на взаимна ангажираност на ЕС и на Виетнам по въпроси на правата на човека, сигурността, неразпространението на оръжие, Международния наказателен съд, миграцията и данъците. Създават се нови възможности за сътрудничество в областта на инвестициите и търговията, околната среда, правосъдието, вътрешните работи, науката и технологиите, транспорта и др.

Споразумението отбелязва важна стъпка към засилването на ролята на Европейския съюз в Югоизточна Азия и ще проправи пътя за задълбочаване на политическото, регионалното и глобалното сътрудничество между ЕС и Виетнам, ще доведе до практически ползи и за двете страни и ще постави основа за насърчаване на широките политически и икономически интереси на ЕС, в това число на България.