РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Д-р Пламен Попиванов е определен за председател на Комисията по позитивния лекарствен списък

Д-р Пламен Попиванов е определен за председател на Комисията по позитивния лекарствен списък

Правителството взе решение за промяна на състава на Комисията по позитивния лекарствен списък. Причина за промените са подадени молби за освобождаване от председателя и някои от членовете на Комисията, в които са посочени нараснали професионални задължения и ангажираност.

От поста си са освободени председателят на Комисията доц. Русанка Ковачева, както и членовете проф. Людмила Владимирова, проф. Параскева Стаменова и Надя Бонева.

За председател на Комисията е определен д-р Пламен Попиванов. Той е завършил медицина в Медицинска академия, София. Има специалности по вътрешни болести и по ендокринология и метаболизъм. През 2009 г. придобива квалификация по здравен мениджмънт. В периода 1996-2006 г. е главен административен асистент и съответно завеждащ Сектор по костни и метаболитни заболявания към Клиника по ендокринология на УМБАЛ „Александровска”. От 2007 г. е началник на Отделение по костни и метаболитни заболявания в същото лечебно заведение, а от 2010 г. - заместник-директор по лечебната дейност. През 2006-2007 г. е председател на Комисията по позитивния лекарствен списък, а от 2008 до м. септември 2009 г. е член на Комисията. От октомври 2009 г. е председател на Експертна подкомисия на КПЛС. Д-р Попиванов има множество научни публикации в български и чуждестранни медицински издания и членува в редица национални и международни научни дружества.

Новите членове на Комисията са д-р Ивелина Георгиева, която в момента работи в дирекция „Медицински дейности” в МЗ, и София Балабанова, експерт в дирекция „Лекарствени продукти и медицински изделия” на МЗ. За член на КПЛС от квотата на МТСП е определена д-р Ани Златарева-Петрова. От 2007 г. досега тя е завеждащ отделение по химиотерпия в КОЦ - София град. Член е на Европейското дружество по медицинска онкология.