РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Среща на областните управители с министър Томислав Дончев

Среща на областните управители с министър Томислав Дончев

Утре областният управител Мариян Костадинов ще участва в среща с министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев заедно с останалите 27 областни управители. Срещата е под надслов „Ефективно усвояване на средствата от Европейския съюз за социално и икономическо развитие на областите в България” и ще се проведе в Областна администрация -  Ямбол. Ще бъдат представени Оперативните програми, които могат да подпомогнат областните управители в провеждането на ефективна държавна политика в поверените им региони; финансови аспекти на изпълнението на проекти от Областните администрации; новости и предстоящи промени в Оперативните промени.  Предвидено е обсъждане на Промените в Закона за държавната собственост и тарифата за услугите, както и предстоящото Преброяване -2011.

В срещата ще участват още  Росен Желязков - главен секретар на Министерски съвет, Румяна Бъчварова - началник на кабинета на министър-председателя,  доц. д-р Мариана Коцева - директор на Националния статистически институт.