РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният управител даде старт на Преброяване 2011

Областният управител даде старт на Преброяване 2011

 

„От 1ви до 28ми февруари в България ще бъде проведено това важно събитие, което циклично се провежда през 10 години. Преброяването на населението е единствения източник на данни за броя на хората в страната, в отделните населени места, по пол и възраст, образование, занаяти, вероизповедания, етническа принадлежност. Въпросите от анкетната карта са за вас и членовете на вашите домакинства, но не и за собствеността ви вашите доходи или данъци които плащате” – с тези думи Мариян Костадинов даде старт на Преброяване 2011 и допълни „Идеята и основна цел на Областна администрация – Габрово, първата електронна област в България, е това преброяване да максимална степен да бъде извършено по интернет, каквато опция предлага НСИ. Условията това да се случи са от 00.00 часа на 1 февруари до 24.00 часа на 9 февруари 2011, като до момента областна администрация е разпратила кореспондентни писма до всички структури на държавно управление на територията на габровска област с настоятелна молба всички техни служители да се преброят електронно и да преброят своите близки и роднини.”

Припомняме, че освен изпратените писма по време на кампанията „Да се преброим електронно” беше организирана среща с помощта на Инспекторат по образование, на която бяха уведомени директорите, от които се изисква освен учителския състав да се преброи електронно, да бъде направено обявление в часа на класния ръководител към всички ученици.

„Чрез електронното преброяване освен показвайки на Европа нивото на грамотност и приемане на новите технологии, Българското правителство ще спести значителни средства, които биха могли да бъдат насочени към други полезни социални дейности.Оптимист съм по повод качеството на тази толкова  важна кампания за нас!” завърши Областният управител Мариян Костадинов.