РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Компютри за преброяване в ЦУИГ в Дряново, Трявна и Областна администрация

Инициативата на областният управител във връзка с електронното преброяване продължава. От петък гражданите освен в регионалната библиотека „Априлов – Палаузов” ще могат да де преброят и в Центърът за услуги и информация на гражданите в Областната администрация, както и в дряновската и тревненската администрация. Осигурен е достъп на гражданите до специално поставен за целта  компютър, а в помощ на гражданите ще бъдат и самите служители на администрациите. В с.Ганчовец кметският наместник също се включи в кампанията и предостави достъп до компютър в кметството си,  дори предложи сам да помага и да преброява хората от селото.  Тези, които са решили да попълнят онлайн преброителната карта на определените за целта места могат да го направят в оставащите да 9 февруари  дни от 9.00 до 17.30 часа.