РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ТРЕНИРОВКА НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СНАВР

ТРЕНИРОВКА НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ  ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СНАВР

 

На 17 юни 2010 г./четвъртък/, в изпълнение на годишния план за работа на Областния щаб за координация (ОЩК) на СНАВР и Заповед на Областния управител от май 2010 год., ще се проведе тренировка на тема: „Дейност на Областния щаб за координация на СНАВР при наводнение”.

Целта на  тренировката е:
1.    Да се повиши подготовката и да се усвоят функционалните задължения на членовете на Областния щаб за координация за управление на кризи при възникване на наводнение.
2.    Да се изучи детайлно ІІІ-та част на аварийното планиране”Наводнения” и да се установят реално специализираните екипи от Единната спасителна система за провеждане на СНАВР при наводнение.
3.    Да се подобри и усъвършенства координацията и практическите умения на членовете на ОЩК за провеждане на СНАВР чрез Оперативния комуникационно – информационен център (ОКИЦ) на Областно управление ”Гражданска защита” – Габрово.