РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта ще бъде актуализирана

Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта ще бъде актуализирана

Министерският съвет ще оттегли от Народното събрание внесената за одобрение Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България за периода 2010-2020 г.

Целта на правителственото решение е тя да бъде съобразена с постъпилите в етапа на обсъждане предложения и настъпилите след първоначалното съгласуване промени в българското и европейското законодателство.