РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ИАГ и велоклубове ще сключат Меморандум за сътрудничество

ИАГ и велоклубове ще сключат Меморандум за сътрудничество

Изпълнителната агенция по горите  и велоклубовете в страната се споразумяха да сключат Меморандум  за партньорство и сътрудничество. Това стана ясно на срещата между зам.-министъра на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов и представители на велоклубовете в страната. Те бяха представлявани от доц. д-р Димитър Димитров, Димитър Димов, Мирослав Николов и Димитър Ботушаров. Двете страни се договориха да си сътрудничат за опазването на горите.

Представители на техните организации ще вземат активно участие в работната група, която ще изготви проекта за Наредба за инвентаризация и горско планиране на горските територии, във връзка с текстовете, касаещи Областните планове за развитие на горите.