РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Приключи изготвянето на междинната оценка на Областната стратегия за развитие

На 21 февруари „Проксима Консулт” ЕООД предаде в Областна администрация Габрово доклада с изготвената междинна оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Габрово 2005 - 2015.

С резюме на изводите и препоръките от оценката може да се запознаете тук