РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ОБЯВИХА НАГРАДЕНИТЕ В ДЕТСКИТЕ КОНКУРСИ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „АПРИЛОВ – ПАЛАУЗОВ” - ГАБРОВО

Изключителен интерес проявиха габровските деца и ученици към конкурсите, обявени от РБ „Априлов – Палаузов” – Габрово.

Рекорден брой (352) участници: 170 участници в конкурса ”МАЙСТОРИ НА ПРИКАЗКАТА” и 182 участници в конкурса за мартеници ” МАРТЕНИЦАТА- СИМВОЛ НА МИР И ЛЮБОВ, ЗДРАВЕ И ЩАСТИЕ”.  

Участваха 12 училища: НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- ГР. ГАБРОВО, ОУ „РАН БОСИЛЕК”; ОУ ”Н. РИЛСКИ”; ОУ ”ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ”; ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ”- ГР. ГАБРОВО; ОУ ”СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”; СОУ ” РАЙЧО КАРОЛЕВ”; СОУ ”ОТЕЦ ПАИСИЙ”; ПТМСС „МАРИН ПОПОВ”- ГР. СЕВЛИЕВО; СОУ” ПЕТКО.Р. СЛАВЕЙКОВ”- ГР. ТРЯВНА; СОУ „МАКСИМ РАЙКОВИЧ”- ГР. ДРЯНОВО; ОУ ”ВАСИЛ АПРИЛОВ”- С. ГОСТИЛИЦА, читалища: НЧ „ДРЯНОВСКА ПРОБУДА-2008”- ГР. ДРЯНОВО; НЧ „ПРОБУДА-1907”-С. РЯХОВЦИТЕ; ДЕТСКИ ГРАДИНИ: ЦДГ „ЯВОР”;ЦДГ „МИКИ МАУС”;ЦДГ „МЛАДОСТ”;ЦДГ „РАДОСТ”;ЦДГ „ПЕРУНИКА-1”;ЦДГ „ПЪРВИ ЮНИ”;ОДЗ”ДЪГА”;ЦДГ”СЛЪНЦЕ” и РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ГАБРОВО.

Журито беше затруднено в отличаването на най-добрите, тъй като децата и тийнейджърите бяха изработили уникални творби, затова в някои категории бяха дадени по две награди.

НАГРАДИ ОТ КОНКУРСА” МАЙСТОРИ НА ПРИКАЗКАТА”-РИСУНКИ ПО ПРИКАЗКИ НА БРАТЯ ГРИМ”

 

Възрастова група до 6 години:

1.КРАСИМИРА МОМЧИЛОВА ТРАШЛИЕВА - ОДЗ „ДЪГА”-ГР. ГАБРОВО

2.МИКАЕЛА ПЕТРОВА ПЕТРОВА- ЦДГ „ЯВОР”- ГР. ГАБРОВО

3.ЕЛИЦА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА- НЧ „ДРЯНОВСКА ПРОБУДА-2008”- ГР. ДРЯНОВО

 

Възрастова група 7-15 г.:

  1. ЙОАНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА-  СОУ”РАЙЧО КАРОЛЕВ”- ГР. ГАБРОВО

2.  ТЕОДОР ХРИСТОМИРОВ БАРДАРОВ- ОУ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”-ГР.     ГАБРОВО

  1. РАДИНА ПЛАМЕНОВА КРЪСТЕВА- ОУ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”- ГР. ГАБРОВО
  2. МОНЬО ЛИМОНКОВ МИХАЙЛОВ- ОУ”ВАСИЛ АПРИЛОВ”-С. ГОСТИЛИЦА,ОБЩ. ДРЯНОВО

3.  ЛЮБОМИРА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-СОУ”ОТЕЦ ПАИСИЙ”

 

НАГРАДИ ОТ КОНКУРСА

” МАРТЕНИЦАТА –СИМВОЛ НА МИР И ЛЮБОВ, ЗДРАВЕ И ЩАСТИЕ

Възрастова група – 4-15 години:

КАТЕГОРИЯ МАРТЕНИЦИ:

1.НИКОЛАЙ ГАЛИНОВ ГАНЧЕВ - ЦДГ „ЯВОР”- ГР. ГАБРОВО

1.ГАЛЯ ИСКРЕНОВА АНТОНОВА- ОДЗ „ДЪГА”- ГР. ГАБРОВО

2.ЯНА АТАНАСОВА МИНЧЕВА- НЧ „ДРЯНОВСКА ПРОБУДА-2008”-ГР. ДРЯНОВО

2.ЕЛИЦА ХРИСТОВА ПЕНЕВА- СОУ”РАЙЧО КАРОЛЕВ”- ГР. ГАБРОВО

3.ВИКТОРИЯ ЧОЛАКОВА- ОУ”ХРИСТО БОТЕВ”- ГР. ГАБРОВО

3.РАЯ ВЕСЕЛИНОВА - ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”- ГР. ГАБРОВО

 

КАТЕГОРИЯ КАРТИЧКИ:

1.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЙОНОВ- ОДЗ „ДЪГА“-ГР. ГАБРОВО

2.ДЕСИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕНГЕЗОВА- СОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”-ГР. ГАБРОВО

3.КАТРИН КОЛЕВА И ВЕРОНИКА ДЕЧЕВА - СОУ ”РАЙЧО КАРОЛЕВ”-ГР. ГАБРОВО

 

ГРУПОВИ НАГРАДИ

НЧ ”ПРОБУДА-1907”- С. РЯХОВЦИТЕ,ОБЩ. СЕВЛИЕВО

РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР – ГАБРОВО