РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Регионално състезание „Най- добър млад строител” 11-12 март 2011 г.

На 11 и 12 март ще се проведе регионалния етап от Националното състезание по професионално направление „строителство” - „Най- добър млад строител”.

Организатор на събитието е Министерството на образованието, младежта и науката, а домакин на състезанието е Професионалната гимназия по строителство – гр. Габрово.

Целите на това съревнование са насочени, както към учениците, така и към професионалните гимназии като цяло.

Състезателите трябва да демонстрират теоретична подготовка, практически умения и компетентности за изпълнение на строителни дейности, придобити при обучението по професиите от направление Строителство; да изявят формираните в процеса на обучението професионално-личностни качества - комуникативност, трудова дисциплина и етика, работа в екип, трудова етика и др. От своя страна състезанието дава възможност на професионалните гимназии за организиране на атрактивна извънкласна дейност, насочена към изграждане интереса на учениците към професията, насърчаване развитието на творческите им способности, мотивиране участието в междуучилищно сътрудничество и съревнование.

Състезанието се състои в приложение на формирани в процеса на обучението знания, умения и компетентности, както и в това учениците да работят с най-новите материали, инструменти и технологии на спонсорите, които са наложили на българското строителство европейски облик.

Учениците ще се състезават в следните дисциплини

№ 1 – МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ и БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ

А. Нанасяне на силиконова мазилка

Б. Нанасяне на ефектно бояджийско покритие - изпълнение на задължителен и свободен

№ 2 - ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ-Облицовка с фаянсови плочи 1 кв.м

№ 3 – ЗИДАРИЯ

А. Теоретичен тест

Б. Изпълнение на зидария с газобетонни блокчета YTONG

№ 4 – СУХО СТРОИТЕЛСТВО

А. Теоретичен тест

Б. Изграждане на преградна стена, система КNAUF

В състезанието ще участват ученици от строителните гимназии от В.Търново, Видин, Враца, Тетевен, Монтана, Плевен, Свищов и Габрово.

Победителите от този кръг  ще участват в Трети – Национално състезание, което ще се проведе на 21 и 22 април 2011.

 

 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „СТРОИТЕЛСТВО”

„НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ”

учебна 2010/2011 година

 

П Р О Г Р А М А - РЕГИОНАЛЕН КРЪГ

 

ДОМАКИН НА СЪСТЕЗАНИЕТО: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО ГР. ГАБРОВО

 

11 март 2011 година - петък

 

11.00 часа – 13.00 часа

Настаняване в хотел „Балкан”

13.00 часа – 14.00 часа

14.20 часа – 15.00 часа

Обяд в ресторант „Габрово” /под Общината /

Техническа конференция в ПГ по строителство

15.00 часа – 15.30 часа

Инструктаж на учениците

15.30 часа – 17.00 часа

 

17.30 часа

Обучителни занятия и провеждане на теоретични тестове

Обявяване резултатите от тестовете

18.30 часа

Вечеря за учениците

 

 

12 март 2011 година - събота

 

7.00 часа – 7.40 часа

Закуска за ръководители и ученици

8.00 часа – 8.30 часа

Откриване, обявяване регламента на състезанието и заемане на работните места, инструктаж на учениците

8.30 часа – 11.00 часа

Провеждане на състезанията

11.00 часа – 12.30 часа

Оценяване на отборите

11.00 часа – 12.30 часа

Обяд за ученици

12.30 часа – 13.00 часа

Награждаване и закриване